MORE PICTURES OF CAMPAIGN PROGRAMMES FOR 3 DAYS STRIKE

 

 

                                

                                         Bagnan under Kolkata SSA                                                                                                      Arambag under Kolkata SSA

 

                                                      

                                                Dhaniyakhali under Kolkata SSA                                                                                 Com. Amalesh Pradhan deliberating at Bankura

 

                                       

                                                   Bankura Joint convention                                                                                                            Kolkata Engineering branch at CTO building